Adatvédelmi tanúsítás vagy közigazgatási bírság

Adatvédelmi tanúsítás vagy közigazgatási bírság

A gyors technológiai fejlődés új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét.
Napjainkban a személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben megnőtt. A vállalkozások és a közhatalmi szervek számára a tevékenységük folytatásához a személyes adatok felhasználása minden eddiginél nagyobb mértékűvé vált. Ebből adódóan elkerülhetetlené vált az Európai Úniós adatvédelem megreformálása, amelynek hatására 2018. tavaszán egy új európai adatvédelmi együttműködés, nevezetesen a 2016/679/EU rendelet lép hatályba.

Az új rendelkezések közül kiemelendő:

a személyes adatok törléséhez való jog,
az adathordozáshoz való jog,
és a közérthető adatvédelmi magyarázathoz való jog,
erősebb kényszerítő eszközök – közigazgatási bírság, amely a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának 4 %-át teheti ki.

A szabályozások értelmében minden olyan helyszínen, ahol elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltetnek és személyes adatok kerülnek tárolásra, törvényi előírás, hogy a vállalkozások adatkezelővel és adatkezelési szabályzattal rendelkezzenek. Az adatkezelési szabályzatot pedig adatkezelési nyilvántartásba kell jelenteni a megfelelő hatósághoz, jelen esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

Comments are closed.