Adatvédelem

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége mint például:
adatgyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megváltoztatása és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása adatkezelési szabályzathoz kötött.
Ezen információk kezelésekor figyelembe kell venni az ezt szabályozó adatvédelmi törvény előírásait.

Cégünk biztosítja az Ön számára, hogy a kamerás megfigyelő rendszere teljes mértékben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.
Az adatkezelés témájában bővebb felvilágosításért, vagy a vállalkozásához illő adatkezelési megoldásért lépjen kapcsolatba velünk.
Tegye meg a szükséges lépéseket az adatkezelés terén addig, amíg még nem késő!

Adatvédelmi audit
Adatkezelési tanácsadás
Adatkezelési szabályzat, adatkezelési tájékoztató elkészítése
Ajánlatkérés

 


2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2013. január 23. napján kibocsátott ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről